Ujian Nasional Berbasis Komputer

Sebanyak 250 siswa kelas XII di SMA N 1 Patikraja mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer. Dilaksanakan mulai hari ini 10 April 2017 hingga kamis 13 April 2017. Pelaksanaan digelar dalam 3 sesi. Ujian sesi pertama pada pukul 07.30-09.30 kemudian sesi kedua 10.30-12.30 dan terakhir sesi ketiga 14.00-16.00. Ada 3 lab komputer yang digunakan dalam pelaksnaan UNBK. Masing-masing ruang dijaga oleh 1 orang pengawas dari luar sekolah dan 1 orang proktor.

Leave a Comment