PROFIL GURU DAN KARYAWAN SMA N 1 PATIKRAJA

 

1.    NAMA        : Nastiti Rahayu, M.Pd.

NIP             : 19691116 199702 2 004

JABATAN  : KEPALA SEKOLAH

 

2.    NAMA        : DRS. JUDO PURWATMODJO

NIP             : 19601004 198603 1 011

JABATAN : GURU GEOGRAFI

 

 

 

3.        NAMA      : DRS. PRIJATNO EDI PURWANTO, M.Pd

NIP      : 19610213 198703 1 007

JABATAN       : GURU GEOGRAFI

 

 
 

4.        NAMA                  : DRS. HARWAKA RESOSAPUTRO

NIP                  : 19610208 198903 1 004

ALAMAT        : PATIKRAJA RT 1 RW 1, PATIKRAJA

JABATAN       : GURU SEJARAH

 

 
 

5.    NAMA        : DRS. NGADINO, M.AG

NIP                  : 19660504 198703 1 006

JABATAN       : GURU PAI

 

 

 

 

6.                  NAMA             : DRA. TARSINI

NIP                  : 19691008 199403 2 002

JABATAN       : GURU FISIKA

 

 

 

7.             NAMA        : WASONO ARDI W., M.Pd

NIP      : 19700910 199412 1 006

JABATAN: WAKA KURIKULUM (GURU BAHASA INDONESIA)

 
 

8.             NAMA : DRA. RIYANTI

NIP       : 19630706 199412 2 001

JABATAN         : GURU SENI BUDAYA

 

 

 
 

 

9.         NAMA               : RH PANEM SEMISIH., S.Pd

NIP                    : 19651106 199412 2 001

JABATAN       : GURU PKN

 

 

 
 

 

 

10. NAMA       : PONISIH, S.PD

NIP                        : 19660905 199412 2 001

JABATAN       : GURU FISIKA

 

 
 

 

11. NAMA       : HUGENG HEDIWIYONO, S.PD

NIP             : 19670826 199412 1 003

JABATAN       : GURU BIOLOGI

 

 
 

 

12.     NAMA               : HERU SULISTYANTO, S.Pd

NIP                    : 19700602 199412 1 00

JABATAN     : WAKA KESISWAAAN (GURU PENJASKES)

 

 
 

13.     NAMA                : TAUFIK FATCHUROCHMAN, S.Pd

NIP         : 19710513 199412 1 001

JABATAN       : GURU MATEMATIKA

 

 
 

14.          NAMA             : DRS. APIK WIBOWO, M.Pd

NIP                 : 19690216 199512 1 003

JABATAN       : GURU BAHASA INGGRIS

 

 

 

15.          NAMA             : DRS. SISWANTO

NIP                 : 19670804 199512 1 002

JABATAN       : GURU PENJASORKES

 

 

 
16.        NAMA            : DRA. MISWATI

NIP                 : 19671012 199802 2 004

JABATAN     : GURU MATEMATIKA

 

IMG_0478e
17.        NAMA            : SADU PURBADI, S.PD

NIP                 : 19660429 198811 1 003

JABATAN    : WAKA SARPRAS

(GURU BIOLOGI  & P.A.K)

 

IMG_0449e
18.     NAMA                  : DRS. TOHIRIN

NIP                       : 19640406 199512 1 003

JABATAN             : GURU EKONOMI

 

 IMG_0427e
 

 

19.     NAMA      : DRA. KARNI

NIP           : 19641210 200312 2 002

JABATAN : GURU BAHASA INDONESIA

 

 

 IMG_0489e
 

20.        NAMA               : YETTI SUSI S, S.Pd

NIP                   : 19750812 200312 2 004

JABATAN        : GURU BK

 

 IMG_0434e
 

 

21.         NAMA          : KUSMIJAN, S.Pd

NIP                : 19680201 200701 1 026

JABATAN    : GURU PKN

 

 IMG_0514e
 

22.  NAMA                  : RETNO T, S.Pd

NIP                        : 19760307 200701 2 010

JABATAN        : GURU BAHASA INDONESIA

 

 IMG_0468e
 

24. NAMA                  : DRS. RAKIM

NIP                        : 19631123 200701 1 004

JABATAN           : GURU SOSIOLOGI

 

 IMG_0424e
 

25. NAMA                  : INDRASARI, S.Pd

NIP                        : 19721211 200701 2 018

JABATAN           : GURU BAHASA INGGRIS

 

 IMG_0432e
 

26. NAMA                  : INA WIDHIYANTI, S.Pd

NIP                        : 19750526 200701 2 004

JABATAN           : GURU KIMIA

 

 IMG_0422e
 

27. NAMA       : HARWATI, S.Pd

NIP                 : 19761222 200701 2 010

JABATAN  : GURU BIOLOGI

 

 IMG_0496e
 

28. NAMA                  : DRS SUKAMTO

NIP                        : 19660310 200801 1 005

JABATAN            : GURU BK

 

 IMG_0494e
 

29. NAMA      : DRA. WIGAR TRI WIRIASTUTI

NIP            : 19680714 200801 2 012

JABATAN : GURU EKONOMI

 

 

 

 IMG_0504e
 

30. NAMA                   : SUJATNO, S.Pd

NIP                        : 19681114 200801 1 005

JABATAN            : GURU KIMIA

 

 IMG_0484e
 

31. NAMA                 : TUGIMAN, S.PD

NIP                        : 19660705 200801 1 006

JABATAN            : GURU MATEMATIKA

 

 IMG_0537e
 

32. NAMA                : TRI SUKESTI, S.Pd

NIP                        : 19700114 200801 2 003

JABATAN           : GURU SEJARAH

 

 IMG_0502e
 

33. NAMA      : LESTARI ENDAH T, S.Pd

NIP             : 19740813 200801 2 008

JABATAN : GURU BAHASA INGGRIS

 

 IMG_0491e
 

34. NAMA         : ENI WIDIASTUTI, S.Pd

NIP                        : 19730313 200801 2 005

JABATAN           : GURU BAHASA INDONESIA

 

 

 IMG_0488 e
 

35. NAMA         : NAWANG S, S.Pd

NIP                        : 19730819 200801 2 005

JABATAN            : GURU MATEMATIKA

 

 

 IMG_0508e
 

36. NAMA      : SUGENG RIADI, S.Pd

NIP             : 19770907 201001 1 012

JABATAN  : GURU BK

 

 IMG_0453e
 

37. NAMA                  : AFLAHAH TAUFIK, S.HI.

NIP                        : –

JABATAN            : GURU PAI

 

 IMG_0457e
 

38. NAMA                  : DWI OKTA L., S.KOM.

NIP                        : –

JABATAN            : GURU TIK

 

 

 IMG_0455e
 

39. NAMA                  : RETNANING  S., S.Pd

NIP                       : –

JABATAN            : GURU BAHASA JAWA

 

 IMG_0417e
 

40. NAMA                  : AFITRI LESTARI, S.Pd.

NIP                        : –

JABATAN            : GURU SENI TARI

 

 IMG_0506e
 

41. NAMA      : SUYANTI, S.Pd

NIP            : –

JABATAN: GURU SOSIOLOGI

 IMG_0419e
 

42. NAMA                  : BAYU SUKMAJATI V, S.Pd.

NIP                        : –

JABATAN            : GURU SENI MUSIK

 

 IMG_0498e
 

43. NAMA       : SUPRIYANTO, S.Pd.

NIP                         : –

JABATAN            : GURU PENJASKES

 IMG_0500e
 

44. NAMA      : ANNISA HANI P, S.Pd.

NIP             : –

JABATAN : GURU BAHASA INGGRIS

 

 IMG_0430
 

45. NAMA                  : SUKMAWAN BIMO S, S.Pd.

NIP                        : –

JABATAN             : GURU BAHASA INGGRIS

 

 IMG_0438
 

46. NAMA         : AGI KUSTRI J., S.Pd.

NIP                        : –

JABATAN            : GURU BAHASA JAWA

 

 

 

 

47. NAMA      : DRS. DJUNAEDI

NIP           : –

JABATAN: GURU KETRAMPILAN                   ELEKTRONIKA

 

 DSC_0445e
 

48. NAMA                : TRI MINDARI, S.Pd

NIP                              : –

JABATAN            : GURU BK

 

 

 IMG_0509e
49. NAMA            : IMAM LATHIFFUDDIN, S.Pd.I.

NIP                            : –

JABATAN              : GURU PAI

 

IMG_0470e
49. NAMA                 : MUHAMAD BUDI SETYAJI, S. Pd.

NIP                                : –

JABATAN                : GURU SEJARAH

49. NAMA                 : AZMI RAHMAWATI, S. Pd

NIP                                : –

JABATAN                : GURU KIMIA

 

 

 

 

 

 

 

KARYAWAN SMA N 1 PATIKRAJA

 

1.     NAMA      : NUR KODARIYAH

NIP            :  19620228 198603 2 010

JABATAN: KEPALA TU

 

 

 

 IMG_0465e
 

2.    NAMA        : TRI WIJAYANTI

NIP            :   19701007 200901 2 002

JABATAN: KARYAWAN

 IMG_0526e
 

3.    NAMA        : GAIB CAHYOKO, A.MD.KOM.

NIP            :   19691003 201001 1 001

JABATAN: KARYAWAN

 IMG_0463e
 

4.      NAMA        : ELLY SUSANTI

NIP            :   19770309 201001 2 002

JABATAN: KARYAWAN

 

 IMG_0527e
 

5.      NAMA        : ERNI WIDIANINGSIH

NIP            :  19770323 201001 2 003

JABATAN : KARYAWAN

 

 IMG_0532e
 

6.     NAMA        : SODIKIN

NIP            :  19720715 201001 1 005

JABATAN : KARYAWAN

 

 IMG_0518e
 

7.     NAMA        : SUHARNO

NIP            : –

JABATAN : STAFF TU

 

 IMG_0536e
 

8.     NAMA        : TADZKIROH EMA BIYANTI

NIP            : –

JABATAN : KARYAWAN

 

 IMG_0523e
 

9.     NAMA        : SEPTIONO

NIP            : –

JABATAN : KARYAWAN

 

 IMG_0546e
 

10.     NAMA        : AHMAD SODIKIN

NIP            : –

JABATAN : KARYAWAN

 

 

 

IMG_0542e

 

 

 

11.   NAMA        : SUGITNO

NIP            : –

JABATAN : KARYAWAN

 

 

 IMG_0544e
 

12.  NAMA        : DARNO SASONGKO

NIP            : –

JABATAN : KARYAWAN

 

 IMG_0540e
 

13.   NAMA        : FRISKA ARI SAFITRI

NIP            : –

JABATAN : KARYAWAN

 

 IMG_0529e
 

14.   NAMA        : KUSWORO

NIP            : –

JABATAN : KARYAWAN

 

 IMG_0522e
 

 

 

16.    NAMA        : AGUNG PRASETIO

NIP            : –

JABATAN : KARYAWAN

 

 IMG_0549e